0570-525666

info@digicasting.nl

www.vcbo.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN

Op alle leveringen en diensten van Digicasting zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, deze worden op verzoek naar je toegezonden. Hieronder worden enkele voorwaarden genoemd, die naast de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op onze diensten en leveringen. Lees ook onze Algemene Voorwaarden.

 • Leveringen en diensten gaan in overleg, onder voorbehoud van acceptatie.
 • De garantie gaat in na levering van het product.
 • De narrowcastingplayer wordt bij defect kosteloos vervangen bij normaal gebruik. Is de narrowcastingplayer defect geraakt door een andere oorzaak, dan zijn de kosten voor het vervangen van deze narrowcastingplayer € 275,-.
 • Indien er een koppeling gemaakt moet worden tussen de narrowcasting en een externe database (informatiebron) met bijvoorbeeld reserveringen, prijslijsten, sportuitslagen, nieuwsberichten van websites, enz. Zodat deze informatie in dezelfde huisstijl weergegeven kan worden als de andere narrowcastingpagina’s in een uitzending, dan zijn de programmeerkosten hiervoor exclusief en worden deze op offertebasis uitgevoerd. Het uurtarief voor programmeren bedraagt € 85,-.
 • Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle openstaande betalingen buiten de overeengekomen betalingstermijn geheel door opdrachtgever aan Digicasting zijn voldaan.
 • Alle door Digicasting te leveren producten en diensten, welke niet nadrukkelijk in de aanbieding zijn vermeld en wel dienen te worden geleverd, zullen worden beschouwd als meerwerk. Deze leveringen zijn derhalve additioneel aan opdrachtgever te factureren door Digicasting.
 • Indien door Digicasting narrowcasting op locatie wordt geïnstalleerd, geplaatst, gerepareerd of getest, dan worden de kosten voor eventueel gebruikte kleinmateriaal zoals HDMi- en netwerkkabels, montage materiaal, contactdozen en kabelgoten als ook de kosten voor het plaatsen, aansluiten, testen van de narrowcastingplayer(s), reistijd en kilometervergoeding op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het uurtarief hiervoor is € 65,- per persoon en de kilometervergoeding bedraagt € 0,35. 
 • Indien van toepassing dan dient de gelegenheid worden geboden dat het werk aaneensluitend uitgevoerd kan worden.
 • Het abonnement gaat in per ‘de eerste’ van de maand waarin de installatie op locatie of verzending naar de klant heeft plaatsgevonden. Het abonnement en de overeenkomst geldt voor de duur drie jaar en wordt hierna telkens automatisch voor één jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk per e-mail te gebeuren met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het verstrijken van een lopende periode.
 • De betalingsvoorwaarden voor LED-beeldschermen zijn 100% na akkoord offerte. Na ontvangst van de betaling wordt er overgegaan tot levering en/of plaatsing.
 • De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Alle vermelde bedragen zijn in euro, exclusief verzendkosten af Raalte en exclusief BTW.

Raalte,  december 2021