0570-525666

info@digicasting.nl

www.vcbo.nl

PRIVACYVERKLARING

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook Digicasting.nl moet voldoen aan deze wetgeving.

Digicasting.nl wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy hiervan. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat alleen betrekking op namen en adressen. Digicasting verstrekt geen gegevens aan derden. 

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Digicasting.nl verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van deze website of een (potentiele) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Digicasting verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij wij hier uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. 

Wanneer je het contactformulier  invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, persoonlijke voorkeuren, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen.

Het doel van verwerking van persoonsgegevens

Digicasting.nl verwerkt persoonsgegevens van leden in haar ledenadministratie om de leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en voor het innen van contributie. Verder worden gegevens van deelnemers/bezoekers van activiteiten/vergaderingen bijgehouden ten behoeve van de organisatie en uitnodigingen van die activiteiten/vergaderingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Bij activiteiten/vergaderingen worden soms foto’s gemaakt. Foto’s worden gemaakt en gedeeld om de activiteiten/nieuws te laten zien. Wilt u dat wij een foto van de website verwijderen, neem dan contact met ons op via info@digicasting.nl dan verwijderen wij deze foto’s.

Bewaartermijn en beveiligen van de persoonsgegevens

Digicasting.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met  info@digicasting.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ondanks dat wij jouw gegevens kort bewaren en alleen met jou gebruiken en niet delen met derden, heb je  het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digicasting.nl. Je kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digicasting.nl.

Raalte, 1 juni 2022